Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Presentasjonar frå kommunekonferansen i Loen 2017

Årets kommunekonferanse er over og vi takkar alle innleiarar for deltaking og gode bidrag. Takk også til dykk som i ei travel tid prioriterte å delta på denne samlinga!

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.05.2017

Vi minner om statsbudsjettdagen 12. oktober på Statens hus, og Nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29. – 31. august 2017.

Her finn de lenke til presentasjonane frå kommunekonferansen:

Kommunekonferansen 2017 - Anne Karin Hamre
Samfunnstryggleik Fylkes-ROS - H. Stensland  M. Severinsen
Modernisering av naudmeldetenesta - Øyvind Bang-Olsen
Sivilforsvarer - Stein Morten Rønningen
RNB - kommuneproposisjon 2018 KMD - Kristin Holm Jensen
Status 2016, RNB, kommuneproposisjon 2018 - Marit Lunde
Kommune og regionreform KMD - Kristin Holm Jensen
NAV - inn i ei ny tid - Tore Thorsnes 
Ny høgskule på Vestlandet - Berit Rokne
Barnevern i hardt ver! - Øyvind Bang Olsen
Styringsinformasjon frå barnevernet - Hanne Sæbø
Digitalisering Asker kommune - Rebekka Borsch
Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane - Jorunn Felde
Velferdsteknologi - Marta Strandos

 

Kontaktpersonar