Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gloppen kommune - utmelding av Robek

Gloppen kommune blir meldt ut av Robek etter at kommunestyret har vedteke økonomiplan for 2017 - 2020 i balanse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.03.2017

Kommunen vart meldt inn i Robek i 2016 avdi økonomiplanen for 2016 - 2019 vart vedteken utan at det var dekning for alle utgifter og oppgåver som var førte opp i planen. Den nye økonomiplanen for 2017 - 2020 er i økonomisk balanse og stettar kommunelovas krav etter § 44 nr. 4.

Kommunen blir derfor meldt ut av Robek i dag.

 

Sjå brev til kommunen her.

Kontaktpersonar