Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sjumilssteget – Fylkesmannen sitt embetsprosjekt i perioden 2012-2014

29. mai 2012 gjekk startskotet for Fylkesmannen sitt embetsprosjekt «Sjumilssteget», som skal bidra til at kommunane i fylket vert meir medvitne på barn og unge sine oppvekstvilkår.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.04.2013

Bilde av barneføtter som går på runde steiner.

Sjumilssteget er ein arbeidsmodell som hjelper kommunane med å konkretisere artiklane i barnekonvensjonen, slik at desse kan brukast til å planlegge og kvalitetssikre tenestene til barn og unge.

Les heile artikkelen om Sjumilssteget - til beste for barn og unge.

 

Pictogramma til dei sju stega i Sjumilssteget

Aktuelt

Artikkelen er skrive av rådgjevar Line Helen Pedersen Døsen, som ein del av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si helse-, sosial- og barnevernsmelding 2012.

Fleire artiklar frå artikkelsamlinga vil bli publisert framover.