Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Separasjon og skilsmisse


Publisert 09.01.2018

Separasjon og skilsmisse i 2017

I 2017 gav vi 164 separasjonar og 187 skilsmisser. Tabellen nedanfor viser tilsvarande tal tilbake til 2008.


Publisert 16.01.2017

Er du utanlandsk statsborgar og vil søkje om separasjon eller skilsmisse?

Fylkesmannen har laga eit informasjonsskriv som gjer greie for kva opplysingar du må leggje ved søknaden om separasjon eller skilsmisse.


Publisert 11.01.2017

Tal separasjonar og skilsmisser i 2016

I 2016 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 189 separasjonar og 134 skilsmisser.


Publisert 28.10.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


Publisert 19.01.2016

Tal separasjonar og skilsmisser i 2015

I 2015 har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 176 skilsmisser.


Publisert 24.11.2015

Enklare å søkje om separasjon

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om separasjon via eit elektronisk søknadsskjema.


Publisert 04.04.2014

Søknad om fritak for plikta til å dokumentere skifte ved skilsmisse eller død

Kvifor må du dokumentere skifte med tidlegare ektefelle før du gifter deg på nytt?


Publisert 04.04.2014

Søknad om godkjenning av utanlandsk separasjon eller skilsmisse

Når er det nødvendig å søke Fylkesmannen om godkjenning? 

 


Publisert 04.04.2014

Godkjende meklarar i Sogn og Fjordane


Publisert 04.04.2014

Tal separasjonar og skilsmisser i 2013

I 2013 vart det av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjeve 201 separasjonar og 167 skilsmisser.


Kontaktpersonar

Aktuelt

Saksbehandlingstid

Inntil 2 veker