Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kongens fortenestemedalje til Jarle Helgheim

Jarle Helgheim vart heidra med Kongens fortenestemedalje 5. oktober. Medalje og diplom vart utdelt av ordførar Oddmund Klakegg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.10.2018

Jarle Helgheim har lagt ned ein omfattande frivilleg samfunnsinnsats innan mange område av idretts- og kulturlivet i Jølster kommune. Han har på ein initiativrik og framgangsrik måte vore leiar i idrett, og han har gjort store tenester både for friluftslivet, målrørsla, kulturformidlinga og for det lokalhistoriske arbeidet.

Kontaktpersonar