Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Takk for oss!

Vi takkar for oss i eit siste innlegg på Fylkesmannsbloggen, skrive av fungerande fylkesmann Gunnar O. Hæreid. Til nyttår går fylkesmannsembetet i Sogn og Fjordane over i historia etter 255 år, og vi vert ein del av Fylkesmannen i Vestland.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.12.2018

Les heile innlegget på Fylkesmannsbloggen.