Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Konferanse om samfunnstryggleik og beredskap

Dato:
30. oktober 2018 10:00 - 15:30
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Arrangør:
Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal
Målgruppe:
Konferansen vil vere særleg relevant for rådmenn, kommunalsjefar, kommunelegar og andre med oppgåver og ansvar knytt til samfunnstryggleik og beredskap.

Vi ønskjer velkomen til konferanse om samfunnstryggleik og beredskap, tysdag 30. oktober kl. 10.00-15.30, på Thon Hotel Jølster. Tema for årets konferanse er øvingar, IKT-tryggleik og atomberedskap. 

Publisert 01.06.2018

Vi dekkjer deltakaravgift for to personar per kommune. De er velkomne til å delta med fleire personar, men då må de dekkje deltakaravgifta sjølve. Prisen er 490,- kr. og inkluderer varm lunsj og pauseservering. 

Dato:
30. oktober 2018 10:00 - 15:30
Stad:
Thon Hotel Jølster, Skei
Arrangør:
Fylkesmannen v/Stig Morten Tengesdal
Målgruppe:
Konferansen vil vere særleg relevant for rådmenn, kommunalsjefar, kommunelegar og andre med oppgåver og ansvar knytt til samfunnstryggleik og beredskap.

Dokument