Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Legg til i eigen kalender
Dato:
11. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Barnehage- og skoleeier, ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten, men også andre tjenester som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Statsforvalteren i Rogaland ønsker velkommen til digital oppstartskonferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped.

Publisert 23.11.2020

Om konferansen

Hva er bakgrunnen for kompetanseløftet? Hva krever det av oss? Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre at alle barn får et inkluderende tilbud i barnehage og skole, og gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av sine forutsetninger?
 

Påmelding 

Du kan melde deg på konferansen ved å trykke på denne lenken

Endelig program inkl. foredragsholdere vil bli annonsert snart.
 
Legg til i eigen kalender
Dato:
11. februar 2021 10:00 - 14:00
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland og Utdanningsdirektoratet
Målgruppe:
Barnehage- og skoleeier, ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten, men også andre tjenester som inngår i laget rundt barnet og eleven.