Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronautbruddet: Forlengelse av helseerklæringers gyldighet

Helsedirektoratet fattet vedtak av 17.03.2020, om forlengelse av helseerklæringers gyldighet. Vedtaket er ikke blitt forlenget.

Det betyr at helseerklæringer som utløper etter 01.06.2020 ikke får forlenget varighet.

Helseerklæringer som utløp i tidsrommet 01.01.2020-01.06.2020 har automatisk forlenget varighet med 6 måneder. Eksempelvis vil en helseerklæring som utløp 01.04.2020 få forlenget varighet til 01.10.2020.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 29.05.2020