Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Husk innrapportering av vannverksdata for 2019 – frist 15. februar 2020.

Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten. I tillegg til de obligatoriske parameterne skal analysesvar av bromat og trihalometaner også legges inn, disse velges fra en nedtrekksmeny.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 03.02.2020

Innrapporteringen må gjøres i Altinn og fristen er 15. februar 2020.

Det vil ikke bli utstedt gebyr i forbindelse med innrapportering, selv om det kan se slik ut i Altinn.

Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om rapportering: «Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.»

Mattilsynet har lagt ut nærmere informasjon om innrapportering. Se vedlagt lenke.