Tilskudd til opplæring i samisk i videregående

Vi minner om at fylkeskommuner og frittstående videregående skoler godkjent etter friskoleloven kan søke om tilskudd til opplæring i samiske språk. Søknad om tilskudd for inneværende skoleår sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen 15. mai 2022. Elevlister og oppsummeringsskjema med telledato 2. mai legges ved søknaden. 

Publisert 09.09.2021

Mer informasjon om ordningen og skjema for elevlister og oppsummering finner du på Udir.no: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-fylkeskommuner/opplaring-i-samisk-i-videregaende/. 

Kontaktpersonar