Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler

Smitteverntiltakene for barn og unge skal være så lave som mulig av hensyn til deres læring og psykiske helse. Et redusert tilbud til barnehager og skoler kan ha alvorlige konsekvenser for barn og unge.

 
Publisert 16.11.2020

Det mener en ekspertgruppe som er ledet av Utdanningsdirektoratet. Ekspertgruppa har både sett på elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som eksempel psykisk helse. Gruppa har også sett på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt i barnehager og skoler. 

Ekspertgruppen kommer med flere råd og tiltak for å ivareta barn og unge i barnehager og skoler.

Her finner du også rapporten fra ekspertutvalget.

Kontaktpersonar