Eksamen for privatister og muntlig eksamen for 10. trinn og Vg3 skal gjennomføres

Vi minner om endringene i forskrift til Opplæringsloven som er gjeldende for muntlig eksamen våren 2021.

Det er kommet nye retningslinjer for tidspunkt for standpunktvurdering 2021 som følge av Covid 19. Se udir.no

Publisert 10.05.2021, Sist endra 18.05.2021

Ny forskrift

I ny vurderingsforskrift står det blant annet:

  • det er presisert at eksamen skal gi eleven eller privatisten anledning til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformene
  • det er åpnet for flere kombinasjoner av eksamensformer enn det vi har i dag
  • kravet om presentasjon ved muntlig eksamen er opphevet
  • kompetansemålene er fortsatt grunnlaget for vurdering i fag, men skal forstås i lys av teksten om faget i læreplanen
  • det er presisert at de som har det overordnede ansvaret for eksamen avgjør hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen

Disse punktene kan ha betydning når dere skal utforme nye retningslinjer/lokale forskrifter. Se også Regler for muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen  og endringer av vurderingsforskriften.

Nytt - Dokumentasjonskrav ved fravær til eksamen

Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år). Dette gjelder også privatister.

Gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen, konsekvenser ved koronarelatert fravær fra eksamen og hva som skjer hvis muntlig eksamen blir avlyst på grunn av smittevernhensyn. Se lenke på Udir.no 

Standpunkt skal settes så sent som praktisk mulig

Se udir.no for nye retningsliner

Midlertidig lov og forskrift 

Utgangspunktet for det midlertidige regelverket som følge av covid-19 er at Opplæringsloven gjelder, men med de tilpasningene som følger av midlertidig lov og midlertidig forskrift. Fag og timefordelingen er som før.

Føring av vitnemål og kompetansebevis 

Årets veileder for Vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen og videregående opplæring er oppdatert.

Punkt 4. «Føring av standpunkt- og eksamenskarakter for grunnskolen » inneholder et eget avsnitt om «avlyst eksamen – generell dispensasjon på grunn av koronavirus-epidemien våren 2021». Tilsvarende avsnitt finner vi i veilederen for videregående opplæring.

Her finner dere særføring for våren 2021 og informasjon om at alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen innen 1. mars, selv om eksamen er avlyst.

 

Vi vil oppdatere saken dersom regjeringen kommer med flere eller endrede styringssignaler.