Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømming i barnehager

Søknadsfrist:
14. desember 2018
Målgruppe:
kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager
Rapporteringsfrist:
15. januar 2019

Barnehager og/eller frivillige organisasjoner kan søke Fylkesmannen om tilskudd til svømmeopplæring i barnehagen. Tilskuddet skal bidra til at barnehager og/eller frivillige organisasjoner kan gjennomføre tiltak for å gi barn i aldren 4-6 år i barnehagen tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

I den senere tid er det satt et større fokus på svømmeopplæring i skolen og hvor viktig det er at barn blir trygge i vann og tilegner seg grunnleggende ferdigheter i tidlig alder. Svømmeopplæringen er primært knyttet til forbygging av drukning, men det er også andre grunner, eks friluftsliv knyttet til vann, bading og utflukter ved og rundt vann. Alt dette viser hvor viktig det er å være svømmedyktig.

  • Hovedhensikten med tiltaket er at barn i alderen 4-6 år skal få erfaring med å være i vann, bli tryggerer i vannet og øve på grunnleggende ferdigheter gjennom lek og aktiviteter i vannet. Ferdigheter kan være å flyte på rygg og mage, dukke under vann, hoppe ut i vannet osv. Disse ferdighetene vil barna øve videre på i skolen.
  • Tilskuddet er på 1 750,- per barn.
  • Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Søknader behandles fortløpende og sendes til mailto:fmospostmottak@fylkesmannen.no

 

Publisert 26.07.2017

Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. Kommunene og de frivillige organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen

Kommunene og de frivillige organisasjonene skal rapportere til fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Fylkesmennene lager en summert oversikt for sitt fylke og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet.

 https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/svomming-i-barnehager/

Søknadsfrist:
14. desember 2018
Målgruppe:
kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager
Rapporteringsfrist:
15. januar 2019

Kontaktpersoner