Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsplan for villsvin på høring

Har du synspunkter på forslaget til forvaltningsplan? Høringsfristen er 1. mars 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2015

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til Østfold fylkeskommune .

Høringsbrevet                         

Forslag til forvaltningsplan for villsvin

Denne forvaltningsplanen er ment som en veileder, et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for samordnet regional og kommunal villsvinforvaltning i Østfold.

Forvaltningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen i Østfold og Østfold Fylkeskommune.