Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nå er det på tide å søke RMP - tilskudd

Søknadsfristen for å søke Regionale Miljøtilskudd (RMP) er 15.oktober. Vi anbefaler å søke i god tid før fristen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2017

Søknadsfristen i Østfold er 15. oktober 2017, men du kan sende inn søknad fra 1. august.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk. På Landbruksdirektoratet sine nettsider finner du informasjon om hvordan du søker. Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag kan søke om tilskudd. For mer informasjon, se Fylkesmannen i Østfold  sine hjemmeside eller ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune.

Det er laget en egen veileder for RMP i Østfold - den kan du laste ned her. Den kan også hentes på ditt lokale landbrukskontor.

Regionale miljøkrav i Østfold
I Østfold har fylkesmannen fastsatt to forskrifter som setter spesielle krav til miljøtiltak i jordbruket.  Det er viktig at bønder som driver jorbruksdrift i disse områdene setter seg godt inn i reglene som gjelder, slik at en oppfyller de krav som ligger i forskriftene. Mer informasjon om regionale miljøkrav i Østfold finner du her.

Vi ønsker lykke til med årets miljøinnsats!

 

Kontaktpersoner