Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avlingsskade i 2013?

Vi håper du som er bonde slipper det...
Men om det skulle skje, finnes en offentlig erstatningsordning som kan dekke deler av tap i plante- og honningproduksjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.04.2013

NB! Det er spesielt to vilkår du må oppfylle for å kunne få avlingsskadeerstatning:

  • Meldeplikt. Du må melde fra til landbruksforvaltningen i kommunen din så snart du blir klar over at skade har eller vil kunne oppstå. Melding om skade er ikke å regne som søknad. Du må også sende inn søknad innen fastsatte frister. Dersom du ikke melder fra uten ugrunnet opphold blir søknaden avvist. Hensikten med meldeplikten er at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere skadeårsaken.
  • Klimaskade. Ordningen dekker kun skade som direkte skyldes klima; som tørke, store nedbørsmengder, hagl, frost m.v.

Ordningen omfatter fire typer tap:

  1. Erstatning ved avlingssvikt over 30 % av gjennomsnittsavling. Erstatning beregnes    per vekstgruppe. Vestgruppene er: korn, grønnsaker, grovfôr, frukt, bær, potet. Meld fra til kommunen uten ugrunnet opphold og før høsting. Søknadsfrist 31.oktober.
  2. Erstatning ved vinterskade i eng på over 20 % av engarealet. Meld fra til kommunen før utbedring, som må skje senest 15. juni. Søknadsfrist 15. juli.
  3. Erstatning ved svikt i honningproduksjon på mer enn 30 % av gjennomsnittsproduksjonen. Meld fra til kommunen før slynging og senest 31. august. Søknadsfrist 31. oktober.
  4. Erstatning for tap på over 30 % av antall innvintrede bikuber. Meld fra til kommunen uten ugrunnet opphold og senest 15. mai. Søknadsfrist 15. juli.

NB! Søknadsfristene gjelder selv om du ikke har fullstendig oversikt over skadeomfanget da.

Dårlig overvintring av høstkorn?
Dårlig overvintring er en risiko ved å så høstkorn. Fordi man har mulighet til å så på nytt om våren, gis det ikke erstatning for utgått høstkorn.

Mer informasjon
Mer informasjon om ordningen finner du hos Statens landbruksforvaltning (SLF) www.slf.dep.no.

Søk elektronisk!
Vi oppfordrer deg til å søke elektronisk via Altinn. Da er søknadsskjemaet ferdig utfylt med omsøkte arealer og eventuelt kornavlingene for tidligere år. Elektroniske søknader forenkler saksbehandlingen og du har mulighet til å følge søknaden din.

Spørsmål?
Kontakt landbruksforvaltningen i kommunen din eller Fylkesmannens landbruksavdeling.