Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vergemålsavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2013

Eldbjørg SandeVergemålsavdelingen skal sørge for rettssikkerheten til personer som ikke kan ivareta egne interesser. 

Avdelingen har ansvar for alle mindreårige med midler over 2G, voksne personer med behov for verge og enslige, mindreårige asylsøkere i vårt distrikt. Vår jobb er å ivareta interessene til personer som ikke alltid blir hørt, eller ikke selv kan gi uttrykk for sine ønsker.  

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger skal ha en representant som ivaretar barnet eller ungdommen gjennom transittfasen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nasjonalt ansvar for representantordningen.  

Eldbjørg Sande er avdelingsdirektør 

Aktuelt

Forværelse
Tlf: 22 00 37 00