Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksavdelingen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.03.2013

Morten IngvaldsenLandbruksavdelingen følger opp nasjonal landbruks- og matpolitikk, både regionalt og lokalt. Målet er at regionale tilpasninger skal bidra til å opprettholde et levende, mangfoldig og bærekraftig landbruk som gir attraktive arbeidsplasser og sikrer rekruttering i fylkene Akershus og Oslo. Fylkesmannen har både utviklings- og forvaltningsoppgaver på landbruksområdet, som omfatter både jordbruk og skogbruk. Landbruksavdelingen skal være et kompetansesenter generelt og for kommunene spesielt.

Morten Ingvaldsen er landbruksdirektør

Aktuelt

Forværelse
Tlf: 22 00 36 48