Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon i verneområdene

I flere verneområder finner du i dag informasjonstavler. De skal være med på å gjøre de flotte naturområdene enda mer spennende for besøkende.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Informasjonsplakater i Nordre Øyeren.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har sammen med Statens naturoppsyn satt opp en rekke informasjonstavler i verneområdene.

Arbeidet med å sette opp informasjonsplakater ble påbegynt i 2010 og pågår fremdeles. Noen vernede områder får informasjonsplakater for første gang, mens andre får oppdatert sine plakater. Flere av områdene som er vernet fungerer som nærmeste turområde for mange husstander. Det er derfor høyt prioritert for Fylkesmannen å bringe informasjon og kunnskap videre til både kortreiste og tilreisende brukere.

Vernede områder som har fått/vil få nye informasjonstavler
Informasjonstavlene for de ulike områdene ligger som PDF-filer ved å følge linken i kolonnen til høyre. Informasjon fra Naturbase om de ulike områdene er tilgjengelig ved å trykke på verneområdenavnet.

Verneområde

Kommune

Informasjonstavle

Ekebergskråningen naturreservat Oslo PDF (3 MB)
Fjellsjøkampen naturreservat Hurdal PDF (1,5 MB)
Gressholmen-Rambergøya naturreservat Oslo PDF (0,5 MB)
Hagahogget naturreservat Asker PDF (1,5 MB)
Heggholmen naturreservat Oslo PDF (0,5 MB)
Huk naturminne Oslo PDF (1 MB)
Kolsås-Dælivann landskapsvernområde Bærum PDF (2 MB)
Lindøya naturreservat Oslo PDF (1 MB)
Ljøgodttjern naturreservat Ullensaker PDF (1,5 MB)
Marifjell naturreservat Nannestad, Gran PDF (2,5 MB)
Midtsjøvann naturreservat Ski PDF (1,5 MB)
Nakholmen naturreservat Oslo PDF (1 MB)
Nesøytjern naturreservat Asker PDF (1 MB)
Nærevann naturreservat  Ski PDF (1,5 MB)
Oppsjømyrene naturreservat  Asker  PDF (2 MB)
Pollevann naturreservat  Ås PDF (1,5 MB)
Ramstadslottet naturreservat Rælingen, Lørenskog  PDF (2,5 MB)
Ramsåsen naturreservat Bærum  PDF (2 MB)
Rullestadtjern naturreservat Ski  PDF (1,5 MB)
Stubberud Skogpark naturreservat Bærum  PDF (3,5 MB)
Svartskog landskapsvernområde Oppegård  PDF (3,5 MB)
Østensjøvann naturreservat Ås PDF (1 MB)
Østmarka naturreservat Rælingen, Enebakk, Lørenskog PDF (3,5 MB)

Flere informasjonsplakater vil bli lagt til i denne listen.

Oppsyn i verneområdene utføres av Statens naturoppsyn Oslo. Kontaktinformasjon finner du på deres hjemmeside