Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Unik kartlegging av Marka

Aktuelle verneområder for friluftsopplevelser i Marka har blitt kartlagt. Den omfattende rapporten blir brukt i arbeidet med å verne utvalgte friluftsområder med særskilte kvalitetet i Marka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2013

Markalovens § 11 åpner for at områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte kvaliteter for friluftslivet, vernes som friluftsområder. Kartleggingen begynte i juni 2011 er oppsummert i en omfattende rapport som Sweco har levert til Fylkesmannen. 

Miljøverndepartementet tar avgjørelsen
Fylkesmannen bruker rapporten som grunnlag for å vurdere og prioritere aktuelle områder. I tillegg vil Fylkesmannen vurdere områdenes beliggenhet, tilgjengelighet og størrelse. Det er Miljøverndepartementet, nå Klima- og miljødepartementet, som har gitt Fylkesmannen i Oslo og Akershus ansvaret for å kartlegge og vurdere områder som er aktuelle for vern etter markalovens § 11. Det er også Klima- og miljødepartementet som tar den endelige avgjørelsen med hensyn til hvilke områder som skal vernes. 

Last ned rapporten 
Rapporten er på 508 sider. Lavoppløst versjon (20 mb) kan lastes ned her. Denne er grei på skjermen, men egner seg ikke så godt for utskrift.