Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Akutt forurensning? Ring 110!

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.Vi gir miljøfaglige råd til Kystverket eller den som får delegert ansvaret for oppfølging av akutt forurensning. Les mer om vår rolle
Gå til Kystverkets sider om varsling.

Kontakt miljøvernavdelingen

Resepsjonen: 22 00 36 56
Finn en ansatt 


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


18.12.2018

Søknad om etablering av permanent snødeponi ved Tverrveien, gnr 42, bnr 117

COWI AS søker, på vegne av Oppegård kommune, Fylkesmannen om tillatelse til å benytte kommunal tomt i Tverrveien, Oppegård kommune, for deponering av inntil 12.000 m³ snø årlig.


17.12.2018

Oppfyller krav til nasjonalpark

Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark. Det er konklusjonen i rapporten som Fylkesmannen har sendt Miljødirektoratet.


17.12.2018

Ingen lisensjakt på ulv i Hobøl- og Mangenreviret

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. Det åpnes ikke for lisensfelling av Hobøl- og Mangenreviret.


14.12.2018

Nye verdifulle skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne flere skogområder som naturreservat. Fire av dem ligger i vårt område.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel