Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Velferdsordninger

Tilskudd til avløsning ferie og fritid.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

Søknadstidsfristen er 20. januar sammen med produksjonstilskudd. Formålet med tilskuddet er å dekke kostnader til avløsning, slik at brukerfamilien kan ta ut noen fridager/feriedager gjennom året, og ordningen gjelder følgelig bare for bruk med husdyrhold.

Det er kun avløsning gjennom avløyserlag, avløyserring eller tilsatte i egen regi med innbetalt arbeidsgiveravgift, som er godkjent som refusjonsgrunnlag.

Enkeltmannsforetak må dokumentere kostnadene. For drift organisert i selskapsdannelser utbetales tilskuddet uten dokumentasjon, men det må søkes. Offentlige institusjoner og stiftelser har ikke rett på tilskudd etter denne ordningen.

Satser og regelverk er oppdatert på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Kommunen er førsteinstans, og eventuelle spørsmål om ordningen adresseres dit.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Formålet med refusjonen er å dekke opp ekstra kostnader i forbindelse med sykdom og/eller fødsel. Sykdom må dokumenteres gjennom sykemelding, men ikke de første tre dager om landbruksvikar brukes.

Det kan søkes gjennom hele året, men senest innen 3 mnd. etter endt sykeperiode. Ordningen er en refusjonsordning der kostnadene må dokumenteres. Dokumentasjonskravet gjelder for alle selskapsformer.

Avløsning enten gjennom avløyserlag, landbruksvikar eller tilsatt i egen regi med innbetaling av arbeidsgiveravgift er godkjent for refusjon. Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket det avløses i, og refusjoner fra NAV går til fradrag i dagsatsen.

Detaljene om regelverk og søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside.

Kommunen er førsteinstans og henvendelse om ordningen gjøres dit.