Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kontroll

Fylkesmannen skal kontrollere forvaltningen i kommunene innenfor de ulike tilskuddsordningene. Det blir hvert år laget en plan for denne forvaltningskontrollen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.