Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunesamling – bærekraft i ei endringstid

Todagers samlinga for kommunal og regional landbruksforvaltning samlet 60 personer på Hurdalssjøen hotell den 10. - 11.oktober. Hovedtema for samlinga var å undersøke og belyse framtidige muligheter og utfordringer for landbruket i Norge og spesielt for regionen.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.10.2018

Både landbruksnæringen og forvaltningen er inne i en tid preget av store endringer. Det stilles økte krav til produktivitet og det skjer endringer bl.a. i struktur og bruk av teknologi. Målsettingen om et bærekraftig landbruk er under press både når det gjelder å levere på samfunnsoppdraget og når det gjelder økonomi og nye og forsterkede miljøkrav.

Inspirerende foredrag

Vi ble ønsket velkommen av ordføreren i Hurdal kommune, Runar Bålsrud. Han fortalte om hvordan kommunen har jobbet for å bli Norges første bærekraft-kommune. Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke snakket om landbrukets mulgiheter med utfordrende teknologi, mens Olav Bjella fra Viken Skog presenterte skognæringas muligheter og utfordringer. Nina Mosseby fra Landbruks- og matdepartementet redegjorde for visjonen for matnasjonen Norge frem mot 2030. Marthe Bogstad fra Randby gård fortalte om hvordan det er å være ung bonde i Akershus i dag.

Godt samarbeid med kommunene

Fylkesmannens oppdrag på landbruksområdet løses i nært samarbeid med kommunene, og vi er helt avhengig av kommunene for å levere og nå våre mål. Vi fikk inntrykk av at deltakerne satte pris på samlingen og et par dagers avbrekk fra en svært travel høst for forvaltningen. Alle håper og forventer at dette gode samarbeidet og nettverket kan videreføres i det nye embetet. 


Se presentasjoner i høyremarg.