Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gylne Måltidsøyeblikk 2018 - invitasjon til inspirasjonsdager

Høsten 2018 inviterer landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ansatte i privat og offentlig sektor innenfor mat og helseomsorg til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.09.2018

 Samlingene arrangeres rundt om i landet, og målet er på sikt å bidra til flere gode måltider på sykehjem, redusere underernæring hos den eldre befolkningen og gi dem som jobber i eldreomsorgen faglig påfyll.

– Gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter for mange eldre. Det skaper trivsel og forebygger sykdom. Små grep som å flytte middagen til senere på dagen eller å lage en hyggelig sosial rammet rundt måltidet, kan ha stor effekt på matgleden. Nå håper jeg kommunene lar seg inspirere av de mange gode eksemplene, sier eldre- folkehelseminister Åse Michaelsen.

Måltidsglede er en av satsningsområdene i meldingen Leve hele livet. Mat for eldre inkluderes også i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Inspirasjonsdagene arrangeres for de som arbeider med matfag, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede. Det er i disse dager sendt ut invitasjon til alle landets ordførere, og på Landbruks- og matdepartementets sider ligger oversikten over når og hvor de ulike inspirasjonsdagene arrangeres, i tillegg til lenkene for påmelding.