Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Parsellhagehåndboken lansert

Dyrkingsprosjekter i byene våre brer om seg med stor entusiasme. Målet er at handboka i etablering og drift av parsellhager, kan bli en hjelp på veien til å gjøre boområdene og hverdagen vår grønnere

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.08.2018

På 50-talet ble parsellhager i stor grad dyrka for å drive matauk.  I dag har parsellhagene blitt viktige sosiale møteplasser og et sted for læring og kreativitet i et stykke bynatur.

- Vårt ønske er at håndboken skal være et nyttig verktøy for alle som vil etablere parsellhager, enten du representerer en gruppe enkeltpersoner eller en institusjon. Vi håper den vil fungere som et oppslagsverk når ulike problemstillinger dukker opp undervegs i drifta, sier Siri Haavie, hovedforfatter av handboka. 

Les mer om og last ned parsellhagehåndboken hos Fylkesmannen i Hordaland