Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Urbant landbruk – rapport

Interessen for matens opprinnelse er stigende i den urbane delen av befolkningen. Urbant landbruk er tema i ny rapport som viser mulighetsområder og potensialer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2014

Flere ønsker selv å ta del i produksjon av mat fra planter og dyr til eget og andres forbruk. Denne trenden åpner nye muligheter for å bygge relasjoner mellom folk i urbane miljøer og næringsutøvere i det profesjonelle landbruket. De som tar del i det urbane landbruket lærer å verdsette råvarenes kvalitet, men får også innsikt i hvor krevende det er å framskaffe slike råvarer. Dette vil bidra til en bedre forståelse for at de rammebetingelser samfunnet gir landbruket er avgjørende for hvilke krav forbrukere kan stille til det landbruket skal levere.

I 2013 ble Fylkesmannen i Oslo og Akershus tildelt 200 000 kr fra Landbruks- og matdepartementet. Denne tildelingen har gjort det mulig å igangsette det utredningsprosjektet som denne rapporten oppsummerer.  

 

Last ned rapporten her