Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbruksbasert næringsutvikling

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


Publisert 01.11.2017

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Oslo og Akershus 2017

Vi gratulerer årets vinnere av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket  for Oslo og Akershus 2017. Prisen ble delt ut under årets Nyskapingskonferanse i Oslo og Akershus.


Publisert 26.10.2017

Færre og større gårdsbruk i Akershus

I nyere tid har landbruksforetakene i Akershus aldri vært så få og så store som i 2016. Dette kommer fram i fersk rapport fra Fylkesmannen.


Publisert 17.10.2017

Garden som ressurs - ny veileder

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket.


Publisert 01.12.2016

De utvalgte bedriftene fra Oslo og Akershus - Grüne Woche 2017

20.- 29. januar 2017 går Internationale Grüne Woche (IGW) av stabelen for 82. gang i Berlin. Dette er en av verdens ledende forbruksmesser innen landbruk, mat og reiseliv.


Publisert 21.10.2016

Nyskaping på programmet

Nyskapingskonferansen i Oslo og Akershus 2016 gikk av stabelen torsdag 20. oktober på Smakfulle Rom Konferansegård i Sørum. Temaet for årets konferanse var lokalmat og reiseliv, og i tillegg ble årets bedriftsutviklingspriser for landbruket i Oslo og Akershus delt ut.

 


Publisert 20.05.2016

Prosjekter med støtte fra Utrednings- og tilretteleggingsmidlene 2016

Lokalmat/reiseliv og skog/trebruk er de satsingsområdene som får mest prosjektstøtte i år.  


Publisert 07.04.2016

På stevnemøte for mer lokalmat i Osloregionen

6.-7. april ble det arrangert møtebørs i Osloregionen hvor lokalmatprodusenter og spisesteder møttes til speed dating. Hensikten er mer lokalmat på menyen hos regionens hotell og restauranter.