Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Landbrukseiendommer

Landbrukseiendommer er regulert av flere lovverk med tilhørende rundskriv og retningslinjer. Landbruksdirektoratet har en nettside som gir oversikt over hva du må tenke på hvis du skal dele, omdisponere eller kjøpe/selge en landbrukseiendom. Se lenke til Landbruksdirektoratet i høyre marg, og velg i menyen 'Eiendom og skog'. Her finner du mer informasjon.