Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skjema Tema Beskrivelse
Barnevern - Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter Barn og foreldre Kommuner kan søke om stimuleringsmidler til utviklingsprosjekt i barneverntjenestene
Barnevern, informere om at barn i institusjon har hatt kontakt med politiet Barn og foreldre Barnevernsinstitusjoner kan bruke digitalt skjema for å melde fra til Statsforvalteren om at barn har vært i kontakt med politiet.