Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Øvingsplanlegging - maler og tips

Fra Øvelse ØyertunnelenGjennom øvelse vi kan bli bedre til å håndtere uforutsette hendelser. I forskriften til Kommunal beredskapsplikt § 7 heter det: «Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse». Her er tips og maler. 


18.04.2018

Diskusjonsøvelse - ekstremt høyt sykefravær blant ansatte

20-40 % av de ansatte rammes omtrent samtidig av feber, sykdomsfølelse, magesmerte og diaré. Det er bekreftet at utbruddet skyldes bakterien campylobacter


11.10.2017

Tabletopp eller stabsøvelse: hendelse ved stort arrangement

En lysmast med flere lyskastere har falt ned på en gruppe mennesker. Det oppstår kaos og det er tydelig at minst tre personer er truffet og ligger på bakken. 2 av personene er barn.


06.11.2013

Tabletop eller stabsøvelse: Skogbrann

Her finner du et senario med skogbrann: Langvarig tørke har ført til stor skogbrannfare i Sør-Norge. Etter den lange tørkeperioden har vi fått en mer ustabil værtype med vind og kraftig tordenvær. Lynet har antent skogen på flere steder og det har også vært lynnedslag i en sentral trafostasjon som nå står i brann.


06.11.2013

Tabletopp eller stabsøvelse: skyting i resepsjonen

Her finner du et scenario med skyting i resepsjonen på kommunehuset. En ustabil person kommer inn i resepsjonen og krever å få snakke med en navngitt person. Han er ikke fornøyd med svaret han får og plutselig trekker han et våpen som han retter mot en av de ansatte i resepsjonen


24.04.2013

Tabletop eller stabsøvelse: Komplisert hyttebrann

Her finner du et scenario for eksplosjon og brann i ei storhytte med mange involverte fra flere kommuner, kombinert med ekstremvær. Scenariet oppstår på natta, men selve øvelsen kan gjennomføres i «sann tid» på morgen/formiddag.


24.04.2013

Tabletop eller stabsøvelse: Legionella på sykehjem og bussulykke

Her er idé til et scenario sammensatt av to hendelser: fare for legionellasmitte på et sykehjem og bussulykke. Ved siden av helsefaglige utfordringer må kriseledelsen dermed også håndtere evakuering og bistand med psykiatrisk personell og tolker.


24.04.2013

Tabletop eller stabsøvelse: Gisselsituasjon på skole

Her finner du en scenarioutvikling over 2 ½ time, der utgangspunktet er en gisselsituasjon på en skole. En far fradømt foreldreretten tar seg til rette. Evakuering, drift av mottakssted og stort informasjonspress er aktuelle momenter å øve.


19.02.2013

Tabletop: Ekstremnedbør

Her finner du en scenarioutvikling over en dag, der tema er ekstremnedbør. Det varsles unormalt mye nedbør fra morgenen av, noe som fører til stengte veger og ødelagt infrastruktur. Det er lagt opp til drøfting fire ganger etter hvert som hendelsen utvikler seg.


19.02.2013

Tabletop: Strømrasjonering

Her finner du en scenarioutvikling over drøye to uker, der temaet er strømrasjonering. Scenariet begynner med en «svært anstrengt» strømsituasjon og slutter med «rasjonering». Det er lagt opp til drøfting fire ganger etter hvert som hendelsen utvikler seg.