Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

 • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
 • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


09.11.2018

Fylkesmannen vil ha flere boliger

Fylkesmannen mener det må bygges minimum 350 boenheter på Hagejordet i Søre Ål i Lillehammer.


04.10.2018

Mener villreinhensyn må gå foran hyttebygging

Fylkesmannen sender kommuneplan for Ringebu til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Både fylkeskommunen og Fylkesmannen har innsigelser til planer om ny hyttebygging nær villreinens leveområde, blant annet på Måsåplassen, Skotten og Venabygdsfjellet.


18.06.2018

Enighet om ny E6-trase

Fylkesmannen meklet partene til enighet om et forslag til ny E6-trase forbi Lillehammer på 10 timer langt møte mandag (18.06.18). Lillehammer formannskap har dermed et konkret forslag når de skal behandle kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby tirsdag.


12.06.2018

Mye godt planarbeid i Østre Toten kommunes arealdel

Fylkesmannen mener at det er et godt grep å innlemme flere kommunedelplaner i arealdelen av kommmuneplanen til Østre Toten. På en del områder må planen likevel sikre nasjonale og viktige regionale interesser bedre.


04.05.2018

Vil arbeide videre for lokal E6-enighet

Fylkesmannen har nå sendt over status for statens traséforslag for E6 Vingrom-Ensby til Lillehammer kommune. Fylkesmannen har kunnet avskjære innsigelser fra andre statlige aktører, men gjør ikke det for om mulig å komme fram lokal enighet.


05.04.2018

Enige om jordvern, ikke om villreinhensyn i Ringebu

Ringebu kommune og Fylkesmannen ryddet uenighet knyttet til jordvern av vegen på meklingsmøte om kommuneplanens arealdel for Ringebu 2015-2027 denne uka. Men villreinhensyn ble ikke Ringebu enig med hverken fylkeskommune eller Fylkesmann om.


14.03.2018

Gir retning for framtida

Tre nye regionale planer er på trappene. Fylkesmannen mener planene legger godt til rette for å skape økt attraktivitet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel