Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimagassutslippene fra transport må ned 90 prosent ...

... i løpet av de neste 10 årene. Dette skriver Klif direktør Ellen Hambro i sin blogg 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.02.2013

Ellen HambroIEA - det internasjonale energibyrået - lanserte nylig rapporten "Nordic Energy Technology Perspectives". Her presenteres hva som skal til for at de nordiske landene skal nå sine mål om å bli klimanøytrale i løpet av de neste fire tiårene. 

De største kuttene må ifølge IEA tas innen transportsektoren. I sin blogg skriver Klif direktør Ellen Hambro at planlegningen må begynne nå i ny nasjonal transportplan (NTP). På Klif sine sider kan du følge bloggen til Ellen Hambro