Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Slutte med fossil oljefyring i hjemmet? Temakvelder på Jevnaker, Jaren og Gjøvik

I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011-2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger.Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2014

Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi følgende steder:
- Jevnaker bibliotek tirsdag 7. oktober kl. 17:00-18:30.
- Gran rådhus tirsdag 7. oktober kl. 20:00-21:30.
- Kommunestyresalen på Rådhuset i Gjøvik torsdag 9. oktober kl. 17:00-18:30.

Flere møter vil bli arrangert andre steder i fylket senere.
Programmet er rettet mot eiere av enebolig, tomannsbolig og rekkehus, og har følgende tema:
-       Støtteordninger fra Enova
-       Krav til oljetanker
-       Hva skal jeg fyre med når oljen er borte?

Hos Enova kan man søke om støtte til overgang fra fossil oljefyring til fornybar energi. Klimaspleis vil i tillegg gi 10 000,- kr til en av deltagerne på høstens temamøter i fylket, dersom vedkommende går over fra fossil olje til fornybar energi innen 1. juni 2015.  

Temakveldene er gratis og åpne for alle interesserte. Enkel bevertning. Vel møtt!
Kveldene arrangeres av Klimaspleis i samarbeid med Hadelandsregionen, Gjøvik kommune og Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen.

Aktuelt

Klimaspleis

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region øst utgjør Klimaspleis. Sammen skal vi redusere utslipp av klimagasser i Oppland.