Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny utlysning av støtteordningen Klimasats

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2017

Det er nå utlyst en ny søknadsrunde, der søknadsfristen er 15. februar 2018.

Siden oppstarten i 2016 har 19 prosjekter i Oppland mottatt til sammen 15,5 millioner kroner i støtte fra Klimasats. Fylkesmannen håper på mange gode søknader fra vårt fylke også i denne runden. Den totale bevilgningen for 2018 er på 100 millioner kroner.

For mer informasjon om støtteordningen, hvilke type tiltak som kan få støtte og link til søknadsskjema, se Miljødirektoratets sak her.