Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Norges klimagassutslipp øker

Fra 1990 til 2011 økte Norges utslipp av klimagasser med 6 prosent. Dette viser Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sin rapportering til FNs klimakonvensjon. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.04.2013

Hvert år rapporterer Klif Norges utslippstall til sekreteriatet for FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Årets rapportering viser veksten i utslipp fra 1990. 

Gjennom Kyotoavtalen har Norge forpliktet seg til at utslippene i 2008-2012 ikke skal være mer enn en prosent høyere enn de var i 1990. Norge har også påtatt seg å redusere utslippene i Kyotoavtalens andre forpliktelsesperiode. i 2020 skal de norske utslippene ikke overskride 84 prosent av utslippene i 1990. 

Grafen under viser utviklingen av global middeltemperatur fra 1880 til 2012.

Global middeltemperatur fra 1880 til 2012