Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimasats - 100 mill. kr til klimatiltak i kommunene i 2017

Miljødirektoratet har nå fastsatt søknadsfrist for neste utlysning for støtteordningen Klimasats til 15. februar 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2016

Også i denne utlysningsrunden er det avsatt 100 mill. kr. Kommunene har derfor bare tiden og veien frem til søknadsfristen, og vi oppfordrer kommunen til å utarbeide gode søknader også denne gangen. Vi vil derfor minne om fagdagen om klimatiltak i kommunene, som Fylkesmannen arrangerer 30. november. Hovedformålet med fagdagen er å bistå kommunene med info og kunnskap om konkrete klimatiltak og støtteordningen Klimasats.

Målgruppe for arrangementet er kommunene i Oppland, v. klimaansvarlig, arealplanleggere, bygg- og eiendomsansvarlige og andre fagområder som berører klimagassreduksjon og bærekraft.

Bli med på en lærerik og inspirerende rundtur på Hadeland, og få informasjon om konkrete tiltak som er gjennomført der. Det er avsatt god tid til informasjon og diskusjon om støtteordningen Klimasats.

For mer info om Klimasats, se her.

Info om arrangementet og påmelding finner her. Programmet ligger her.

NB! I invitasjonen til Klimasafari opplyste vi om at neste utlysningsfrist for støtteordningen Klimasats er 25. februar 2017. Miljødirektoratet har nå kommet med ny oppdatert informasjon, med søknadsfrist 15. februar 2017!

 

Kontaktpersoner