Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ildsjeler med pågangsmot

-

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2016

Det er gjerne ildsjeler med pågangsmot som leder an i utprøving av ny teknologi og nye løsninger. Marit Braastad har i sin nye bolig installert et kombinert oppvarmingssystem basert på solvarme og vedovn, hvor både sol og ved varmer opp vann som benyttes både til romoppvarming og tappevann. Braastads begrunnelse for sine valg er at hun er opptatt av miljø og hadde lyst til å bygge miljøvennlig. Både solfanger og vedovn med varmekappe et kjent og utprøvd teknologi. Men så lenge de ulike husleverandørene og lokale leverandører ikke har kombinerte løsninger i sin portefølge, er foreløpig installasjon av slike løsninger avhengig av huseier med særskilt interesse, som også får med seg fagfolk i byggbransjen som er villige til å tilegne seg ny kompetanse.