Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimakrigere på pengejakt

Klimamedarbeidere fra 14 Opplandskommuner har vært samlet hos Fylkesmannen for å utveksle ideer og tips knyttet til støtteordningen Klimasats. Målet med samlingen var at kommunene i Oppland skal lage best mulige søknader for å sikre seg noen av de første 100 millionene staten legger på bordet for å få fart på klimatiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.06.2016

Regjeringen tildeler i år inntil 100 millioner kroner til klimatiltak, gjennom støtteordningen «Klimasats» (les mer her). 31. mai arrangerte Fylkesmannen i Oppland, i samarbeid med Oppland Fylkeskommune, en samling for kommuner som ønsker å søke midler fra denne støtteordningen.

Målet med samlingen var å hjelpe kommunene på vei i søknadsprosessen, gjennom informasjon om ordningen, og utveksling av idéer og erfaringer. Fylkesmannen og Fylkeskommunen informerte kort om støtteordningen, og om sitt arbeid på klimaområdet, før Energiråd Innlandet ga kommunene tips til søknadsskrivingen. Deretter delte deltakerne seg i tre grupper, som hver skulle arbeide med søknader innenfor en av tiltakskategoriene i Klimasats. På samlingen var klimavennlig areal- og transportplanlegging, klimavennlig transport og klimatiltak i andre sektorer de tre tiltakskategoriene som var valgt ut for gruppearbeid.

I gruppene presenterte kommunene sine potensielle søknader, med vekt på hensikten med tiltaket og utfordringer for å få det gjennomført. Etter at alle kommunene hadde fått presentert sine idéer, og fått tips og erfaringer i retur, ble gruppene rullert.

- Samlingen ga en god oversikt over hva som er mulig å søke om støtte til, og ga inspirasjon til å arbeide videre med klimatiltak i kommunen, var Laila Nersveen fra Vågå kommune sin oppsummering.

Fylkesmannen takker alle deltakerne for oppmøtet, og ønsker kommunene lykke til med søknadsskrivingen.

 

Kontaktpersoner