Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimaprosjektet

.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.02.2013

Frostrøyk over isen ved LillehammerKommunene kan bidra med å kutte en stor andel av de nasjonale utslippene av klimagasser. Fylkesmannen i Oppland ønsker å være en pådriver for at kommunene innfører tiltak for å redusere utslippene av klimagasser.

Kommunene har vedtatt klima- og energiplaner med klare målsetninger, og mange er godt i gang med tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. På Klimakommuner kan du få informasjon om alle kommuenes klima- og energiplaner.

Fylkesmannen i Oppland startet i 2012 et klimaprosjekt med ambisjoner om å bidra til bedre samordning mellom statlige myndigheter, kompetanseoverføring mellom kommunene og fremskaffe ny kunnskap relevant for kommunene i Oppland. Dette som et bidrag til at kommunene skal identifisere og iverksette tiltak for å redusere sine utslipp. Prosjektet har blant annet fått utarbeidet utredninger som vi tror vil gi kommunene nyttig kunnskap. Du kan lese mer om de ulike utredningene i menyen til høyre.

Informasjon om prosjektet, resultater fra utredninger og invitasjon til ulike netterksgrupper vil presenteres på disse sidene. Ved spørsmål, innspill eller kommentarer, ta kontakt med Erik Sandberg på fmopesa@fylkesmannen.no eller på telefon 61 26 60 70.