Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdager om energi- og klimaplaner - Viktige virkemilder i kommunenes klimaarbeid

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Energiråd Innlandet, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner ev energi- og klimaplaner. Det inviteres derfor til fagsamling om prosess og innhold i slike planer.

 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2017

Det avholdes to like samlinger – én i Oppland 20 september og én i Hedmark 21 september. Linker til program for begge fagdagene, samt påmelding, finner du til venstre.

Målene for norsk klimapolitikk er forsterket de senere årene; det er satt stadig høyere mål om reduksjon av klimagasser og det er satt mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå energieffektivisering og -omlegging. Kommunens klima- og energiplanlegging er viktig for å oppnå målene om utslippskutt.