Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beintøft 2016: 1. premie i Oppland til Sør-Fron

Fylkesmannen i Oppland gratulerer 3. klasse ved Midtbygda Oppvekstsenter i Sør-Fron med sin innsats for klimaet i Beintøft 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.11.2016

Til sammen har klassen gått eller syklet 2 486,4 km i stedet for å bli kjørt til skolen. Det betyr at elevene har spart klimaet for 330,7 kg CO2-utslipp. De har også deltatt på alle ukesoppdragene i konkurransen. Klassen oppnådde 2593 poeng, hvilket gjør at de kom på 1. plass av de deltakende klassene i vårt fylke. Fylkesmannen i Oppland har derfor hatt den glede av å overrekke klassen et diplom til en verdi av 7 500 kroner.

 

Hva er Beintøft?

Elever ved norske barneskoler har også i år kunnet konkurrere om å sykle, gå, kjøre kollektivt eller på annen måte reise klimavennlig til skolen i en måned. Konkurransen startet 1. september, og bygger opp under nasjonale mål innen folkehelse. For noen har det vært premier å hente til klassekassa.

Beintøft er en nasjonal konkurranse rettet mot barneskolen som organiseres av Miljøagentene. Gjennom å reise klimavennlig til skolen oppnås en rekke positive resultater. Skoleveiene blir tryggere med mindre biltrafikk, og fysisk aktivitet er bra for helsa og gir bedre konsentrasjon på skolen. En annen effekt ved redusert biltrafikk er at både lokal og global forurensning redusert. Det er med andre ord også bra for klimaet.

Mer informasjon om Beintøft ligger på Miljøagentenes hjemmeside finnes her, og på Energiråd Innlandets hjemmeside her.

Kontaktpersoner