Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til veterinærreiser

På denne siden ønsker Fylkesmannen å gi informasjon til produksjonsdyrveterinærene i Oppland om ordningen med tilskudd til veterinærreiser. 

Formålet med reisetilskuddet er å bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader ved kunstig inseminasjon og sykdom på husdyr.

For reiser utført fra og med 1. kvartal 2018, er satsen økt fra kr 9,70 pr km til  kr 10,35. Fradraget for 40 km øker dermed fra  kr 388 til  kr 414  (kr 10,35/km*40 km)

Ettersom det  i den gamle forskrifta var formulert slik at søknadsfristen var nest siste dato imåneden etter utløpet av hvert kvartal, har Fylkesmannen i Oppland bedt departementet om å endre søknadsfristen, noe de imøtekom fra 1.januar 2018 ved å endre forskrifta..

I tillegg til å endre søknadsfristen fra den 30. til den 31. for de månedene som har 31. dager, er søknadsfristen for 2. kvartal forskjøvet fra juli til august. 

Nye skjema  LDIR 110 B, benyttes for reiser utført fra og med 1. kvartal 2018

Skjema på bokmål:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester/skjema/_attachment/67659?_ts=1606a756a40&download=true

Skjema på nynorsk:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/andre/veterinartjenester/skjema/_attachment/67660?_ts=1606a761620&download=true

 

Skjemaet kan enten skrives ut og fylles ut for hånd.eller fylles inn direkte.

Søknadsskjemaene kan enten sendes som epost til

fmoppost@fylkesmannen.no 

eller 

som brevpost til 

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987, 2604 Lillehammer

 

 https://lovdata.no/forskrift/2015-04-30-426 


11.08.2016

Tips om hva som er viktig å huske når du søker

Det er noen  større og mindre feil som går igjen i søknadsbunken- her er noen tips.

 


31.05.2016

Endringer i vaktdistriktene?

Landbruksdirektoratet skal vurdere endring i vaktdistriktene og ber fylkesmannen om råd. Fylkesmannen i Oppland bringer spørsmålet videre til veterinærene.

Vi har allerede fått mange tilbakemeldinger, men har ikke fått svar fra alle distriktene. Det er fortsatt mulig å sende innspill til fmophjh@fylkesmannen.no.  Siste frist 10. juni

Vi minner om at det  også er mulig å foreslå en økning i antall distrikter, der det er behov for det.


31.05.2016

Vaktgrensene skal vurderes

Landbruksdirektoratet skal vurdere endring i vaktdistriktene og ber fylkesmannen om råd. Fylkesmannen i Oppland bringer spørsmålet videre til veterinærene.

Vi har allerede fått mange tilbakemeldinger, men har ikke fått svar fra alle distriktene. Det er fortsatt mulig å sende innspill til fmophjh@fylkesmannen.no.  Siste frist 10. juni

Vi minner om at det  også er mulig å foreslå en økning i antall distrikter, der det er behov for det.


11.05.2016

Ofte stilte spørsmål om veterinærreiser

Har du spørsmål knytta til  søknadene om reisetilskudd?

Her er eksempler på spørsmål andre har stilt:   

Hvordan beregne reiser til flere dyrehold  nå som avstikkerbestemmelsen er fjernet? 

Hvordan skal jeg vite hva som er nærmeste veterinærforetak?

Gjelder tilskuddsordningen bare for vaktkjøring?

Er det nøye å overholde søknadsfristen? 

 Fylkesmannen vil svare. 


13.01.2016

Fylkesmannen ber veterinærene om hjelp til å kartlegge veterinærforetakene i Oppland

Gjelder de veterinærene som driver ambulatorisk produksjonsdyrpraksis i Oppland


08.01.2016

Nytt skjema for søknad om reisetilskudd til veterinærer fra 1. januar 2016

Nytt søknadsskjema for reisetilskudd til veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk skal benyttes fra og med 1. kvartal 2016.


Kontaktpersoner