Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kurs: Presentasjoner

Her finner du lysark og eventuelt annen informasjon som er presentert på møter, seminarer, kurs og konferanser som landbruksavdelingen har arrangert.