Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Utsnitt av bilde fra matgilde på Brimi Fjellstue


Publisert 20.11.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Hamar besøkes i dag, og Fylkesmannen i Innlandet skal drifte et Matgledekorps.


Publisert 19.11.2018

Matprodusentar og opplevingsbedrifter frå Oppland til Grüne Woche i Berlin i januar 2019

Fjell Noreg deltek for andre gong på messa Internasjonale Grüne Woche, Berlin (IGW), ei av verdas største forbrukarmesser innan landbruk, mat og reiseliv. Frå Oppland deltek fire bedrifter. 


Publisert 14.11.2018

Kan skape 25 000 grønne arbeidsplasser i Innlandet

En ny rapport fra SINTEF anslår at potensialet innen grønne næringer i Innlandet kan gi en økt verdiskapning på 20 milliarder og 25 000 arbeidsplasser om man lykkes med scenariet Bio-Valley (se illustrasjon over)


Publisert 28.05.2018

Fagdag om hyttenæring på Jønnhalt

Norsk Turistutvikling og Fylkesmannen i Oppland inviterer til fagdag mandag 11. juni  kl.10.00 på Jønnhalt Gjesteseter på Venabygdsfjellet i Ringebu. Temaet er en næringsmessig mulighet for grunneiere.


Publisert 19.03.2018

Innspill til RBU 2019 -2022

Frist for å sende inn innspill til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland er 23. mars


Publisert 23.02.2018

Oppland og Hedmark får felles bygdeutviklingsprogram

I løpet av året skal Fylkesmennene lage et felles Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Hedmark og Oppland etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 


Publisert 21.02.2018

Nytt Regionalt Bygdeutviklingsprogram skal snekres

Med 20 % av landets produktive jordbruksareal, 30 % av landets produktive skogareal og 40 % av den årlige avvirkningen av skog i Norge blir det nye fylket Innlandet Norges desidert største landbruksregion. Nå skal Regionalt bygdeutviklingsprogram for det nye fylket peke ut kursen for hvordan landbruket skal utvikles videre i Innlandet.


Publisert 18.07.2017

Billingen Seterpensjonat og Brimi sæter roses

Landbruks- og matdepartementet (LMD) roser utviklinga på Billingen Seterpensjonat og Brimi sæter i en sommerserie i  samarbeid med HANEN. 


Publisert 12.07.2017

Ekstra investeringsmidler til Opplandslandbruket

Oppland er tildelt 2,69 millioner kroner ekstra til investeringer i landbruket, da det er stor pågang på investeringsvirkemidler.  Til sammen er det tildelt 46 millioner til Oppland for 2017.


Publisert 10.08.2016

Kan vinne 300.000 kroner

Fristen for å melde seg til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidl. Bygdeutviklingsprisen) er 22.august. Her bør det finnes gode Opplandsbedrifter.


Aktuelt

Stortingsmelding nr 9 (2011-2012) "Velkommen til bords"

Last ned regionalt BU-program 2014-2016 her:

 

 

 

 

 

Last ned Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2024 her: 
Forside rapport Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020