Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


02.10.2015

Fagdag for kornprodusenter

Spennende fagdag for kornprodusenter fra hele landet. Del erfaringer og lær om nye metoder for klimavennlig og bærekraftig kornproduksjon tirsdag 1. desember.

 


04.11.2014

Økologisk frokostmøte 18.november

Fylkesmannen i Oppland inviterer til gratis økologisk frokostmøte fra kl.08.00 – 10.00 den 18.november på Statens Hus. Målgruppe er innkjøpssjefer, kjøkkensjefer, kokker og andre ansatte i storkjøkken og kantiner. Påmelding innen 10.november.


09.10.2014

Jord og korn

Er du interessert i matjorda - en levende organisme, jordfruktbarhet og kretsløpsøkonomi? Vil du vite mer om økologisk korndyrking? Fylkesmannen ønsker velkommen til fagdag på Torbjørnrud hotell, Jevnaker, torsdag 6. november


08.09.2014

Midt i matfatet 19.-21. september

Fylkesmannen i Oppland er foregangsfylke på dyrking av økologisk korn. Prosjektet deltar på innlandets største mat- og landbruksmesse "Midt i matfatet" 19.-21. september i Vikingskipet på Hamar.

Kom på vår stand og slå av en prat!


05.05.2014

Vil du bevare en plante, så spis den!

Kornet har vært en kulturbærer gjennom hele vår historie. Urkorn, landsorter, opprinnelige kornsorter eller kulturkorn – kjært barn har mange navn. Felles for gamle kornsorter er at bønder og korndyrkere gjennom tusener av år har valgt ut det ypperste kornet med de beste egenskapene, og sådd dem igjen og igjen. 31. mai skal vi hedre det biologiske mangfoldet som kulturkornet representerer med Det økologiske kornets dag.


11.04.2014

Oppland er foregangsfylke for økologisk kornproduksjon 2014- 2017

Oppland er foregangsfylke for økologisk korn fra og med 1.1.2014.  Dette innebærer at  Fylkesmannen i Oppland skal bidra til at målet om 15 prosent økologisk kornareal i landet kan nås i 2020. Prosjektet skal også bidra til gode avlinger på økologiske kornarealer og til et godt økonomisk resultat i økologisk kornproduksjon.


06.11.2012

Økologiske handlingsplanmidler er fordelt

Fylkesmannen har fordelt midler til oppfølging av tiltak i regional handlingsplan for økologisk landbruk i 2012. Til sammen ble det innvilget kr 439.000 i tilskudd til om lag 20 forskjellige tiltak


06.11.2012

Økologisk fagdag på Hamar

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark arrangerte økologisk fagdag på Hamar den 14. mars.
Om lag 35 deltakere fra landbruksforvaltning og – rådgiving hørte på interessante foredrag og deltok i diskusjon om hvordan en best mulig kan nå målsetningen om 15 % økologisk forbruk og produksjon i Innlandet.


06.11.2012

Fylkesmennene klager på maten

Fylkesmann Kristin Hille Valla i Oppland og hennes kollega Sylvia Brustad i Hedmark har nå sendt brev til Landbruks- og matdepartement for å få matvarekjedene til å bli bedre til å levere økologisk mat. En bestilling på 50 økologiske hamburgere og 200 økologiske pølser med tilbehør synliggjorde utfordringen.