Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ungdommen inn i Tenketanken

Tenketanken om kommunereform i Oppland utvidet. Tirsdag deltok Gloria Vitaly og Håvard Lindgaard på sitt første møte i på Gjøvik.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2014

Det var på denne tiden i fjor at fylkesmann Kristin Hille Valla opprettet en tenketank om kommunereformen. Mye har skjedd i løpet av året som har gått, men hittil har ungdommens egen stemme manglet. Det tenker Gloria Vitaly og Håvard Lindgaard å gjøre noe med.  

- Det er viktig å engasjere ungdommen. Det er tross alt vi som er framtida og som skal bo i kommunene framover, sier Vitaly, som er med i ungdomsrådet i Ringebu og sitter i Ungdommens fylkesting. Hun er glad for at hun ble invitert med inn i Tenketanken, som er en ressursgruppe for Fylkesmannen.
- Det er få ungdommer som har gjort seg opp en mening om kommunereformen, og det er lite informasjon om hva reformen egentlig går ut på. Kommunene må inkludere ungdommen og ta oss med på råd, sier hun.

Vitaly mener det først og fremst er viktig å involvere ungdomsrådene i prosessen framover. Håvard Lindgaard er fra Vestre Toten og er bygdepolitisk nestleder i Oppland Bygdeungdomslag. Han synes det er bra at Fylkesmannen er interessert å høre hva de unge mener.
- Det er viktig at størst mulig del av ungdommen i fylket får ytret sine meninger om saken, sier han.
Neste møte i Tenketanken er 9. februar. Da skal Vitaly og Lindgaard komme med sine innspill til hvordan kommunene kan engasjere ungdommen i arbeidet med kommunereformen framover.

Fylkesmann Kristin Hille Valla, som deltok på sitt siste møte i Tenketanken tirsdag, har hele tiden vært opptatt av at kommunene må få ungdommen i tale.
- Jeg håper dere kan gi oss noen innspill på hvilke arenaer vi kan nå de unge på, hvordan vi kan bruke sosiale medier i den sammenheng, sa hun i møtet.  
De seks regionrådsledere i fylket er alle representert i Tenketanken, og også de ser fram til å få noen råd fra ungdommen selv.
- Vi må greie å formidle dette på en måte som gjør det interessant og som gjør det allright å engasjere seg, sa Kjell Berge Melbybråten, regionrådsleder i Valdres og ordfører i Øystre Slidre.