Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vedtak om nedleggelse av Ihle skole oppheves

Fylkesmannen har opphevet vedtaket om å legge ned Ihle skole, som kommunestyret i Vestre Toten kommune fattet våren 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2017

Etter at ti kommunestyrerepresentanter krevde lovlighetskontroll av vedtaket, har Fylkesmannen kontrollert alle sider ved avgjørelsen. Fylkesmannen har konkludert med at det foreligger saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull høring og alt for kort høringsfrist. Denne saksbehandlingsfeilen kan ha virket inn på vedtakets innhold.  

Kommunen har basert seg på at det er tilstrekkelig med høringsrunden som ble foretatt  i forbindelse med tilsvarende sak i 2015 og sendte derfor saken kun til skolens rådsorganer og ansattes organisasjoner til uttale med to ukers frist. Denne behandlingsmåten er ikke i tråd med saksbehandlingsreglene som gjelder i forbindelse med nedleggelse av skoler. I en sak om skolenedleggelse, som berører barn, foreldre, ansatte, lokalsamfunn, organisasjoner m.v., er det særdeles viktig at de berørte har hatt anledning til å uttale seg før det tas en avgjørelse.    

På grunn av at det ikke er gjennomført en tilstrekkelig høringsrunde i forbindelse med saken i 2017, kan det ikke legges til grunn at personer og organisasjoner som på en eller annen måte berøres av skolenedleggelsen, har hatt en reell mulighet til å komme med sitt syn på saken.

Fylkesmannens vedtak kan du lese her.