Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gausdal må avholde rådgivende folkeavstemning om målform for Fjerdrum skole

Skolene Engjom og Fjerdrum i Gausdal kommune er vedtatt sammenslått fra høsten 2016. Engjom har nynorsk som hovedmålform, mens Fjerdrum har bokmål. Kommunestyret i Gausdal vedtok den 26. mai 2016 at det ikke skulle avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med skifte av målform for den nye Fjerdrum skole. Dette vedtaket har nå Fylkesmannen opphevet

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.07.2016

Opplæringsloven stiller krav om at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning i forbindelse med skifte av målform ved en skole.  Rådmannen hadde innstilt på at det skulle avholdes folkeavstemning 15. august 2016. Fylkesmannen har på eget initiativ tatt opp kommunestyret sin avgjørelse til lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Fylkesmannen har mulighet til å vurdere lovligheten til en kommunal avgjørelse uten at det er klagd, dersom det foreligger usikkerhet ved avgjørelsens gyldighet. I dette tilfellet har Fylkesmannen benyttet denne muligheten.

Fylkesmannen har kommet til at vedtaket til kommunestyret strider mot kravet i loven om å avholde folkeavstemning. Som følge av dette er vedtaket ugyldig og oppheves av Fylkesmannen. Saken må behandles på nytt.